Sociaal Huis is er voor elke inwoner

Herent1SmallHet Sociaal Huis (OCMW) heeft onder impuls van JONGCD&V’er Liesbeth Van Hemelrijck, schepen van Welzijn, een sterk beleid uitgetekend voor de komende zes jaar. Het Sociaal Huis wil er zijn voor alle mensen, voor elke inwoner van Herent.

De kerntaak van het Sociaal Huis houdt in alle inwoners hulp en ondersteuning te bieden zodat ze kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Dan mag Herent gekend zijn als een van de rijkere gemeentes van ons arrondissement, toch merken we dat de kloof tussen rijk en arm alsmaar groter wordt. Ook de groep mensen met een hulpvraag is de laatste jaren gestegen.

“We willen de komende jaren inzetten op vrijwilligers. Het aantal zorg- en hulpvragen neemt sneller toe dan het aanbod van professionele inzet. We willen vrijwilligers aantrekken die ons kunnen ondersteunen. We zullen deze aantrekken, aanmoedigen en bovenal waarderen”, verduidelijkt Liesbeth.

“Ook wensen we meer in te zetten op tewerkstelling en maatschappelijke activering. We zijn van mening dat gezinnen zelfredzamer worden door zelfstandig een inkomen te vergaren. Omwille van verschillende problemen (mobiliteit, kinderopvang, gebrek aan vaardigheden, …) kan het zijn dat de stap naar werk te hoog gegrepen is. We willen dit traject samen met hen bewandelen.”

Dagopvang voor ouderen

“De vergrijzing van de maatschappij telt ook in Herent. Zorg voor ouderen is meer dan ooit belangrijk. Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen is één van onze hoofddoelstellingen. Mantelzorgers moeten blijvend ondersteund worden, niet enkel financieel. We wensen in de toekomst collectief autonoom dagopvang voor ouderen te organiseren.”

“De nood aan kinderopvang is hoog. Door de sluiting van enkele crèches is dit weer pijnlijk zichtbaar geworden. Onze dienst onthaalouders kan haar capaciteit verhogen. We zullen in de nabije toekomst proberen onthaalouders actief aan te trekken, om op deze manier de nood aan kinderopvang te verkleinen.”

“En we hebben nog zoveel andere plannen”, besluit Liesbeth Van Hemelrijck.